Wsparcie


Ośrodek realizując cel pomocy dziecku pozbawionemu opieki rodziców podejmuje następujące działania:

 1. WSPARCIE RODZIN BIOLOGICZNYCH

Świadczymy pomoc dla osób, które znalazły się w trudnej sytuacji i rozważają oddanie dziecka do adopcji.

Najczęściej przed tą decyzją stają samotne kobiety, często są opuszczone przez ojca dziecka,  znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej lub rodzinnej – w sytuacji, gdy rodzina nie akceptuje ich ciąży. Bywa też, że przed taką decyzją stają małżonkowie – czasami   z powodu biedy, kryzysu małżeńskiego czy wielu innych, trudnych sytuacji życiowych.

Staramy się pomóc  spojrzeć z różnych perspektyw na te sytuacje szukając wspólnie różnych możliwości rozwiązań. Czasami udaje się  odnaleźć siłę do dalszego samodzielnego wychowywania dziecka.

 1. WSPARCIE RODZIN PO ADOPCJI

Dla rodzin poszukujących wsparcia i specjalistycznej pomocy w rozwiązaniu problemów związanych z opieką i wychowaniem dzieci świadczymy:

 • Wsparcie i poradnictwo dla rodziców adopcyjnych
 • Warsztaty edukacyjne  dla rodziców:
  – Dziecko z trudnościami w nauce – jak mogę mu pomóc? – praktyczna pomoc w odkrywaniu możliwości dziecka, które posiada i kompensacji tych, których mu brakuje
  – Uczymy się rozpoznawać świat dziecka – warsztaty  z zakresu komunikacji
  – Dzieci z trudnościami neurorozwojowymi – co mogę dla nich zrobić?
  – „Zrozumieć FAS” –  możliwości wspierania rozwoju dzieci z Płodowym Zespołem Alkoholowym
 • Grupę wsparcia – „Krąg rodziców”

 3.WSPARCIE DZIECI W RODZINACH ADOPCYJNYCH

 • Diagnoza i terapia dzieci z trudnościami rozwojowymi
 • Ocena i stymulacja rozwoju psychomotorycznego małych dzieci
 • Diagnoza i terapia procesów integracji sensorycznej
 • diagnoza i terapia opóźnienia neurorozwojowego wg met.Sally Goddard Blythe (strona INPP i INPP-Polska)
 • Ocena przetwarzania słuchowego i ustalanie planu indywidualnej stymulacji słuchu wg metody K.Johansena (strona Centrum Metody Johansena IAS w Polsce www.johansen-ias.pl)
 • Neurosensoryczna Terapia Taktylna – wg dr S. Masgutowej
 • Terapia dzieci z zaburzeniami z grupy FASD we współpracy z Pracownią Diagnostyki i Terapii Zaburzeń Rozwojowych Małgorzaty Kleckiej w Lędzinach

Ponadto w naszych działaniach staramy się dostosować rodzaj wsparcia do występującej trudności. W miarę możliwości podejmujemy zatem takie formy pomocy, których potrzebują osoby zgłaszające się do nas.

Informujemy, że rodzice adopcyjni mogą również skorzystać z pomocy Stowarzyszenia Rodzin Zastępczych i Adopcyjnych „Tęczowa Przystań” z Cieszyna. Zachęcamy do zapoznania się ze stroną internetową Stowarzyszenia: http://www.teczowaprzystan.cieszyn.pl

Zapraszamy rodziny adopcyjne do kontaktu z naszym Ośrodkiem.