Zaproszenie do udziału w KRĘGU RODZICÓW

Wojewódzki  Ośrodek Adopcyjny Filia w Bielsku-Białej zaprasza rodziców adopcyjnych, którzy pragną podzielić się swoimi doświadczeniami – tymi radosnymi,  a także mniej przyjemnymi i wzajemnie sobie towarzyszyć – do uczestnictwa w Kręgu Rodziców.

Spotkania rodziców odbywają się raz w miesiącu, w godzinach od 17.00 do 19.00.

Miejscem spotkań jest Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny Filia w Bielsku-Białej.

Najbliższe spotkanie będzie miało miejsce dnia 9 sierpnia 2017 r. o godz. 17:00.

Terminy kolejnych spotkań ustalane są przez uczestników.

Krąg Rodziców realizowany jest w ramach projektu „Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych”. Więcej informacji o projekcie: http://adopcje.woa-katowice.pl/