Wsparcie


Ośrodek realizując cel pomocy dziecku pozbawionemu opieki rodziców podejmuje następujące działania:

1. WSPARCIE RODZIN BIOLOGICZNYCH

 • Pomoc dla osób, które chcą oddać swoje dziecko do adopcji

…najczęściej przed tą decyzją stają samotne kobiety, często są opuszczone przez ojca dziecka,  znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej lub rodzinnej – w sytuacji, gdy rodzina nie akceptuje ich ciąży. Bywa też, że przed taką decyzją stają małżonkowie – czasami   z powodu biedy, kryzysu małżeńskiego czy wielu innych, trudnych sytuacji życiowych.

Staramy się pomóc  spojrzeć z różnych perspektyw na te sytuacje szukając wspólnie różnych możliwości rozwiązań. Czasami udaje się  odnaleźć siłę do dalszego samodzielnego wychowywania dziecka.

2. WSPARCIE RODZIN PO ADOPCJI

…dla rodzin poszukujących wsparcia i specjalistycznej pomocy w rozwiązaniu problemów związanych z opieką i wychowaniem dzieci

 • Wsparcie i poradnictwo dla rodziców adopcyjnych
 • Warsztaty edukacyjne  dla rodziców:
 • Dziecko z trudnościami w nauce – jak mogę mu pomóc? – praktyczna pomoc w odkrywaniu możliwości dziecka, które posiada i kompensacji tych, których mu brakuje
 • Fenomen dotyku
 • Uczymy się rozpoznawać świat dziecka – warsztaty  z zakresu komunikacji
 • Dzieci z trudnościami neurorozwojowymi – co mogę dla nich zrobić?
 •  „Zrozumieć FAS” –  możliwości wspierania rozwoju dzieci z Płodowym Zespołem Alkoholowym
 • Grupy wsparcia dla rodzin dzieci uczestniczących w terapii w Ośrodku Adopcyjnym
 • Różne formy spotkań rodzinnych
 • pikniki rodzinne
 • spotkania muzyczne zabawy andrzejkowe

3.WSPARCIE DZIECI W RODZINACH ADOPCYJNYCH

 • Diagnoza i terapia dzieci z trudnościami rozwojowymi
 • Ocena i stymulacja rozwoju psychomotorycznego małych dzieci
 • Diagnoza i terapia procesów integracji sensorycznej
 • diagnoza i terapia opóźnienia neurorozwojowego wg met.Sally Goddard Blythe (strona INPP i INPP-Polska)
 • Ocena przetwarzania słuchowego i ustalanie planu indywidualnej stymulacji słuchu wg metody K.Johansena (strona Centrum Metody Johansena IAS w Polsce www.johansen-ias.pl)
 • Neurosensoryczna Terapia Taktylna – wg dr S. Masgutowej
 • Diagnoza niepowodzeń szkolnych
 • Terapia dzieci z zaburzeniami z grupy FASD we współpracy z Pracownią Diagnostyki i Terapii Zaburzeń Rozwojowych Małgorzaty Kleckiej w Lędzinach
 • Zajęcia grupowe dla dzieci przedszkolnych i młodszo – szkolnych
 • Kinezjologia Edukacyjna Paula Dennisona
 • Ruch Muzyka i Taniec w Edukacji wg autorskiego programu Marka Guzika
 • Techniki stymulacji układu przedsionkowego oparte na wieloletnim doświadczeniu amerykańskiej terapeutki Beverly Hunter, specjalizującej się w metodach stymulacji układu przedsionkowego, pracującej m.in. z dziećmi z trudnościami szkolnymi
 • Program ćwiczeń integrujących do zajęć ruchowych z dziećmi ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi Sally Goddard Blythe
 • Warsztaty z Arte-kinezjologii