Akcja „Szukam domu”

Zapoczątkowana w 2000 roku reforma systemu opieki zastępczej nad dzieckiem osieroconym w umysłach i sercach pracowników Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego w Bielsku-Białej – zainicjowała Akcję „Szukam Domu”.

 Akcja „Szukam Domu” to odpowiedź na rodzący się w 12 lat temu PRORODZINNY SYSTEM OPIEKI NAD DZIECKIEM I RODZINĄ.

Symbolem Akcji stał się plakat przedstawiający zamyśloną (wówczas 5-letnią) dziewczynkę. Dziewczynka z plakatu wraz z dwójką swego rodzeństwa blisko cztery lata była w Domu Dziecka. Dzięki tej Akcji los uśmiechnął się do niej, do jej brata i siostry. Trójka dzieci znalazła szczęśliwy, bezpieczny dom.

„Zamyślona dziewczynka” z plakatu pomaga i dziś szukać domów dla innych dzieci, które nadal przebywają w domach dziecka.

Akcja „Szukam Domu” to akcja informacyjna, której głównym celem jest:

  • Poruszenie opinii publicznej trudną sytuacją osamotnionych i osieroconych dzieci
  • Uwrażliwienie społeczeństwa na problem dzieci osieroconych i porzuconych
  • Pozyskanie kandydatów na rodziców adopcyjnych i zastępczych poprzez nagłaśnianie akcji „Szukam domu” (akcje plakatowe, komunikaty w mediach, kościołach)

Akcję „Szukam domu”, przejęły inne regiony Polski, którym Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Bielsku-Białej użyczył wizerunek „zamyślonej dziewczynki” – by służył on „dzieciom potrzebującym” w całej Polsce, więcej www.misjanadziei.org.pl/artykuly/szukam.html

Koordynatorem akcji „Szukam domu” w Polsce jest Chrześcijańskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Misja Nadziei” więcej www.misjanadziei.org.pl