Spotkania dla rodziców

Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny Filia w Bielsku-Białej zaprasza rodziców adopcyjnych, którzy pragną podzielić się swoimi doświadczeniami – tymi radosnymi, a także mniej przyjemnymi i wzajemnie sobie towarzyszyć – do uczestnictwa w Kręgu Rodziców.
Najbliższe spotkanie będzie miało miejsce dnia 22 listopada 2017 r. o godz. 17:00.

Terminy kolejnych spotkań ustalane są przez uczestników. Grupa ma formułę otwartą, co znaczy, że można do niej w każdej chwili dołączyć.

Krąg Rodziców realizowany jest w ramach projektu „Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych”. Więcej informacji o projekcie: http://adopcje.woa-katowice.pl/
Zainteresowanych pozostałymi działaniami Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego Filii w Bielsku-Białej nakierowanymi na wsparcie rodziny adopcyjnej zapraszamy to kontaktu telefonicznego.