Rok 2018 w Wojewódzkim Ośrodku Adopcyjnym Filii w Bielsku-Białej

W 2018 r. Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny Filia w Bielsku-Białej prowadził swoje zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym przygotowywał kandydatów do przysposobienia dziecka, diagnozował i kwalifikował dzieci do przysposobienia, udzielał wsparcia rodzinom po adopcji. Liczba przysposobień zawiązanych we współpracy z naszym Ośrodkiem była nieznacznie wyższa niż w roku poprzednim. Zaledwie 4 % dzieci przysposobionych nie miało ukończonego 1 roku życia. Dzieci w wieku 1-4 stanowiły 36% liczby dzieci przysposobionych; dzieci w wieku 5-9 l. – 44%, oraz dzieci powyżej 10 lat – 16 %.

Przysposobiono 10 rodzeństw, co stanowi 40% całkowitej liczby dzieci przysposobionych.

Spośród dzieci przysposobionych 9% posiadało orzeczenie o niepełnosprawności.

W 2018 r. nie prowadziliśmy adopcji zagranicznych.W ciągu całego roku udzielaliśmy wsparcia rodzinom, które przysposobiły dziecko, poprzez indywidualne spotkania psychologiczno-pedagogiczne dla dzieci i dla rodziców, specjalistyczne terapie dla dzieci, grupę wsparcia dla rodziców adopcyjnych.

Pracownicy Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego Filii w Bielsku-Białej w ramach rozwoju zawodowego uczestniczyli w pięciu szkoleniach: „Zaburzenia psychosomatyczne u dzieci i młodzieży – diagnoza i terapia”, „Przemoc seksualna wobec dzieci – diagnoza i formy pomocy”, „Wykorzystanie podejścia psychodynamicznego w procesie kwalifikacji kandydatów na rodziców adopcyjnych” oraz „Podstawowy kurs pierwszej pomocy” i „Ochrona danych osobowych”. Szkolenia specjalistyczne zostały zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu „Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych”.

Dzięki powyższemu projektowi poddawaliśmy swoją pracę superwizji a także korzystaliśmy z pomocy prawnika w sprawach, które prowadziliśmy. Rodziny oczekujące na przysposobienie, rodziny po adopcji, dzieci przysposobione oraz dzieci zgłoszone do ośrodka mogły natomiast korzystać z wielorakiego wsparcia, m.in.: z diagnozy i terapii logopedycznej, konsultacji ze specjalistami medycyny, kompleksowej diagnozy FAS/ FASD, terapii psychologicznej i psychoterapii, diagnozy i terapii SI, szkoleń warsztatowych dla rodziców i kandydatów na rodziców adopcyjnych (więcej informacji o projekcie „Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych” na stronie: http://adopcje.woa-katowice.pl/).

Dziękujemy rodzicom adopcyjnym za ich otwartość i zaangażowanie. Zapraszamy do dalszej współpracy w ramach oferowanego przez nas wsparcia dla rodzin adopcyjnych.