Informacja dla rodziców rozważających powierzenia dziecka rodzinie adopcyjnej

Szanowni Państwo,

Jeżeli sytuacja życiowa skłania Was do wyrażenia zgody na adopcję Waszego dziecka, niezbędny jest w tej sprawie kontakt z ośrodkiem adopcyjnym. Zapraszamy do rozmowy, która może mieć miejsce w szpitalu, Waszym miejscu zamieszkaniu lub ośrodku adopcyjnym.

Rozmowa pozwoli na wyjaśnienie wszystkich aspektów formalno – prawnych związanych z decyzją o adopcji. Może zmierzać zarówno w kierunku podjęcia opieki nad dzieckiem jak i decyzji o przysposobieniu dziecka przez rodziców adopcyjnych.

Należy pamiętać, że:

  • zgoda na adopcję dziecka składana jest przed Sądem Rodzinnym nie wcześniej niż 42 dni po urodzeniu dziecka. Mam miejsce wtedy wyrażenie zgody na przysposobienie bez wskazania osoby przysposabiającej. Niezbędne dokumenty do złożenia w/w oświadczenia to: dowód osobisty i akt urodzenia dziecka
  • zgodę muszą wyrazić oboje rodzice jeżeli figurują w akcie urodzenia
  • oświadczenie składane w szpitalu po urodzeniu nie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przysposobienie, umożliwiające poszukiwanie dla dziecka rodziców adopcyjnych
  • pozostawienie dziecka w szpitalu z zamiarem powierzenia go rodzicom adopcyjnym skutkuje zgłoszeniem tego faktu do Sądu oraz tymczasowym umieszczeniem dziecka w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczej do czasu wyrażenia zgody na przysposobienie przez rodziców w ustawowym terminie.

Decyzja o adopcji wiąże się z nieodwracalnymi konsekwencjami na całe życie, dlatego zapraszamy do spotkań z pracownikami Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego Filia w Bielsku – Białej, ul. Potok 6 /Wapienica/, którzy pomogą w podjęciu decyzji, udzielą wsparcia, będą towarzyszyć w procedurze sądowej zmierzającej do przysposobienia. Dla osób, które się wahają, proponujemy cykl spotkań pozwalających na podjęcie decyzji oraz poszukiwanie optymalnego na dany moment rozwiązania.

Zapraszamy do kontaktu i współpracy zarówno osoby bezpośrednio potrzebujące pomocy oraz osoby pozostające w kontakcie z rodzicami stojącymi przed decyzją o wyrażeniu zgody na przysposobienie swojego dziecka.

Zespół Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego Filia Bielsko – Biała
Tel.: 33/815-09-84