Wsparcie dla rodziców adopcyjnych

Informujemy, że na terenie Wojewódzkie  Ośrodka Adopcyjnego Filii w Bielsku-Białej systematycznie odbywają się spotkania Kręgu Rodziców Adopcyjnych. Zapraszamy na nie rodziców adopcyjnych, którzy pragną podzielić się swoimi doświadczeniami – tymi radosnymi,  a także mniej przyjemnymi i wzajemnie sobie towarzyszyć.

Najbliższe spotkanie będzie miało miejsce dnia 29 sierpnia 2018 r. o godz. 17:00.

Terminy kolejnych spotkań ustalane są przez uczestników. Grupa ma formułę otwartą, co znaczy, że można do niej w każdej chwili dołączyć lub ją opuścić.

Zainteresowanych pozostałymi działaniami Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego Filii w Bielsku-Białej nakierowanymi na wsparcie rodziny adopcyjnej zapraszamy do kontaktu telefonicznego.

Spotkania dla rodziców

Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny Filia w Bielsku-Białej zaprasza rodziców adopcyjnych, którzy pragną podzielić się swoimi doświadczeniami – tymi radosnymi, a także mniej przyjemnymi i wzajemnie sobie towarzyszyć – do uczestnictwa w Kręgu Rodziców.
Najbliższe spotkanie będzie miało miejsce dnia 22 listopada 2017 r. o godz. 17:00.

Terminy kolejnych spotkań ustalane są przez uczestników. Grupa ma formułę otwartą, co znaczy, że można do niej w każdej chwili dołączyć.

Krąg Rodziców realizowany jest w ramach projektu „Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych”. Więcej informacji o projekcie: http://adopcje.woa-katowice.pl/
Zainteresowanych pozostałymi działaniami Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego Filii w Bielsku-Białej nakierowanymi na wsparcie rodziny adopcyjnej zapraszamy to kontaktu telefonicznego.

Zaproszenie do udziału w KRĘGU RODZICÓW

Wojewódzki  Ośrodek Adopcyjny Filia w Bielsku-Białej zaprasza rodziców adopcyjnych, którzy pragną podzielić się swoimi doświadczeniami – tymi radosnymi,  a także mniej przyjemnymi i wzajemnie sobie towarzyszyć – do uczestnictwa w Kręgu Rodziców.

Spotkania rodziców odbywają się raz w miesiącu, w godzinach od 17.00 do 19.00.

Miejscem spotkań jest Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny Filia w Bielsku-Białej.

Najbliższe spotkanie będzie miało miejsce dnia 9 sierpnia 2017 r. o godz. 17:00.

Terminy kolejnych spotkań ustalane są przez uczestników.

Krąg Rodziców realizowany jest w ramach projektu „Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych”. Więcej informacji o projekcie: http://adopcje.woa-katowice.pl/

Informacja dla rodziców rozważających powierzenia dziecka rodzinie adopcyjnej

Szanowni Państwo,

Jeżeli sytuacja życiowa skłania Was do wyrażenia zgody na adopcję Waszego dziecka, niezbędny jest w tej sprawie kontakt z ośrodkiem adopcyjnym. Zapraszamy do rozmowy, która może mieć miejsce w szpitalu, Waszym miejscu zamieszkaniu lub ośrodku adopcyjnym.

Rozmowa pozwoli na wyjaśnienie wszystkich aspektów formalno – prawnych związanych z decyzją o adopcji. Może zmierzać zarówno w kierunku podjęcia opieki nad dzieckiem jak i decyzji o przysposobieniu dziecka przez rodziców adopcyjnych. Czytaj dalej