Grupa Wsparcia – termin majowy

Informujemy, że na terenie Wojewódzkiego  Ośrodka Adopcyjnego Filii w Bielsku-Białej systematycznie odbywają się spotkania Grupy wsparcia dla  Rodziców Adopcyjnych. Zapraszamy na nie rodziców adopcyjnych, którzy pragną podzielić się swoimi doświadczeniami – tymi radosnymi,  a także mniej przyjemnymi i wzajemnie sobie towarzyszyć.

Najbliższe spotkanie odbędzie się dnia  08 maja 2019 r. o godz. 17:00.

Terminy kolejnych spotkań ustalane są przez uczestników. Grupa ma formułę otwartą, co znaczy, że można do niej w każdej chwili dołączyć .

Zainteresowanych pozostałymi działaniami Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego Filii w Bielsku-Białej nakierowanymi na wsparcie rodziny adopcyjnej zapraszamy do kontaktu telefonicznego.

Spotkania Grupy Wsparcia

Informujemy, że na terenie Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego Filii w Bielsku-Białej systematycznie odbywają się spotkania Grupy wsparcia dla Rodziców Adopcyjnych. Zapraszamy na nie rodziców adopcyjnych, którzy pragną podzielić się swoimi doświadczeniami – tymi radosnymi, a także mniej przyjemnymi i wzajemnie sobie towarzyszyć.

Najbliższe spotkanie odbędzie się dnia 27 marca 2019 r. o godz. 17:00. Terminy kolejnych spotkań ustalane są przez uczestników. Grupa ma formułę otwartą, co znaczy, że można do niej w każdej chwili dołączyć.

Zainteresowanych pozostałymi działaniami Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego Filii w Bielsku-Białej nakierowanymi na wsparcie rodziny adopcyjnej zapraszamy do kontaktu telefonicznego.

Rok 2018 w Wojewódzkim Ośrodku Adopcyjnym Filii w Bielsku-Białej

W 2018 r. Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny Filia w Bielsku-Białej prowadził swoje zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym przygotowywał kandydatów do przysposobienia dziecka, diagnozował i kwalifikował dzieci do przysposobienia, udzielał wsparcia rodzinom po adopcji. Liczba przysposobień zawiązanych we współpracy z naszym Ośrodkiem była nieznacznie wyższa niż w roku poprzednim. Zaledwie 4 % dzieci przysposobionych nie miało ukończonego 1 roku życia. Dzieci w wieku 1-4 stanowiły 36% liczby dzieci przysposobionych; dzieci w wieku 5-9 l. – 44%, oraz dzieci powyżej 10 lat – 16 %. Czytaj dalej